สุขภาพดี
สุขภาพ

5 เหตุผล ทำไมการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันจึงสำคัญ

การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ช่วยป้องกันการเกิดโรคร้าย และหลีกเลี่ยงความรุนแรงของโรคได้หลายชนิด อีกทั้งยังช่วยให้ทีมแพทย์ได้รับข้อมูลทางสุขภาพของคุณอย่างต่อเนื่อง

เรื่องสุขภาพ

1.    ช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ไม่เพียงแต่การตรวจสุขภาพทางกาย (Physical health) แต่ยังรวมถึงการตรวจสุขภาพจิตใจ (Mental health) ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า ร่างกายและจิตใจของคุณยังแข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันเป็นการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ควบคู่กับการประเมินพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อให้ทีมแพทย์วางแผนการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างตรงจุด ป้องกันการเกิดโรคในอนาคต

2.    ช่วยระบุโรคที่เกิดจากความเครียดได้
วิถีชีวิตในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาจราจร และมลภาวะสร้างความเครียดให้กับผู้คนอย่างมาก โดยเฉพาะผู้คนในเมืองใหญ่ ความเครียดเรื้อรัง (chronic stress) ก่อให้เกิดโรคและความผิดปกติ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases; NCDs)  ซึ่งส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจ การตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน จะเปิดโอกาสให้คุณและทีมแพทย์พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ร่วมกับผลการตรวจระดับฮอร์โมนเครียดและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ทำให้วางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด

3.    ช่วยให้ค้นพบโรคที่ยังไม่แสดงอาการ
ไม่เหมือนกับการเป็นไข้หวัดที่แสดงอาการออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน โรคบางชนิดจะไม่ปรากฏให้เห็นหากไม่ทำการตรวจเลือดอย่างละเอียด และจะแสดงอาการเมื่อถึงระยะที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว การตรวจสุขภาพอย่างละเอียดช่วยให้คุณค้นพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น และสามารถคัดกรองโรคร้ายหลายชนิด ที่อาจแฝงตัวอยู่เงียบ ๆ

4.    ช่วยเตือนให้คุณตระหนักถึงสุขภาพของคุณมากขึ้น
หลายคนมองข้ามเรื่องสุขภาพ และมักไม่ค่อยไปโรงพยาบาลจนกว่าจะเกิดการเจ็บป่วย และจำเป็นต้องได้รับการรักษา อีกทั้งหลายคนยังมีพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันเป็นประจำทุกปี  จะทำให้คุณตระหนักถึงสุขภาพของคุณอยู่เสมอ และคงพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรึกษากับทีมแพทย์ ร่วมกับผลการตรวจร่างกายของเราอย่างละเอียด

5.    ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางสุขภาพโดยรวมในอนาคต
การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย นั้นหมายถึงสามารถช่วยลดค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยนั้นๆ รวมถึงค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจากการต้องขาดงาน หรือโอกาสในการดำเนินชีวิตตามปกติ การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันเป็นประจำกับทีมแพทย์ประจำตัว ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าสุขภาพของคุณจะยังคงแข็งแรง เพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยหรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะการป้องกันย่อมดีกว่า การรอให้ป่วยแล้วค่อยรักษา